top of page
Interim CFO - NIS Oy

Interim CFO

Behöver ni en erfaren interim CFO för att leda och navigera er genom en betydande förändringsfas eller en krävande M&A process? NIS erbjuder flexibla lösningar och kan hjälpa er att tillsätta en CFO både snabbt och som är rätt för er specifika situation.

Ett externt perspektiv och förmåga att anpassa sig till en föränderlig marknad lägger grunden för ett framgångsrikt samarbete.

 

Vi använder vår expertis inom ekonomi för att hjälpa våra kunder att lyckas.

Erfarna experter inom ekonomi

Förändringar i organisationer kommer ofta plötsligt och oväntat. Ekonomifunktionen måste fortsätta att utföra det operativa arbetet även under höga belastningar. Därför kan behovet av externt stöd vara kritiskt och uppstå snabbt.

 

Våra CFO-konsulter är erfarna experter som kan hjälpa er organisation även vid omgående behov. De har erfarenhet från flera branscher, olika typer av ekonomichefs- och CFO-uppdrag och kan effektivt anpassa sig till uppdraget.

 

Våra experter är skickliga på att leda utmanande förändringsarbete, omstruktureringar och olika projekt inom ekonomistyrning. De är engagerade och motiverade specialister som ofta agerar som rådgivare för ledningen och samarbetar nära styrelsen.

Snabba resultat

Våra experter tar effektivt kontroll över uppdraget och samarbetet ger snabba resultat. Vi förstår våra kunders behov och agerar systematiskt för att driva uppdraget framåt.

Kokeneita Interim-talousosaajia

Ekonomi är
vår styrka

Roller och uppdrag för våra CFO-konsulter omfattar allt från att leda ekonomiavdelningar och M&A-projekt till investerings- och lönsamhetsberäkningar.

 

Våra experter agerar ofta som rådgivare och samarbetar nära ledningsgruppen och styrelsen. Extern rapportering och rapportering till ledningsgruppen utgör en central del av ekonomifunktionens normala verksamhet.

 

Vi är också specialiserade på att analysera företagets aktuella tillstånd, identifiera utvecklingsområden och definiera mål.

Vi hjälper er att hantera förändringar

Våra experter hjälper organisationer med strategiarbete genom att tillföra ett externt perspektiv, nya idéer och gedigen erfarenhet. Som en del av den strategiska planeringen stöder vi organisationen även i utmanande förändringssituationer.

 

Oavsett om det gäller tekniska förändringar, organisationsförändringar eller M&A-projekt, inklusive fusioner eller förvärv - vi kan agera som en strategisk partner både vid planeringen och genomförandet av förändringen.

Interim-CFO konsultti

Pålitlig
partner

NIS är en pålitlig partner till företagets ledning och ekonomifunktion, även i utmanande situationer.

Mångsidig expertis

Våra konsulter har bevisad erfarenhet av både intern och extern redovisning.

Oberoende konsultföretag

NIS är en oberoende konsultbyrå.

Se även andra tjänster

Företagstjänster

Företagstjänster

bottom of page