top of page
Interim Controller

Interim Controller

Behöver ni en erfaren Controller för ett tillfälligt behov, till exempel under en föräldraledighet eller en övergångsperiod? Vill ni frigöra tid inom organisationen för projekt och täcka upp med en interim Controller?

 

NIS kan hjälpa er att tillsätta en konsult av hög kvalitet.

Interim Controller med kort varsel

Kompetens- och resursbrist i en ekonomiorganisation kan komma plötsligt och oväntat. En långvarig rekryteringsprocess, årsbokslut eller föräldraledighet kan leda till en situation som inte längre kan lösas av det egna teamet. Våra erfarna konsulter är redo att hjälpa er organisation med kort varsel.

 

Utöver behovet av en interim Controller kan vi hjälpa till att utveckla rapportering och analyser, bygga KPI:er och förbättra budgeteringen och prognoser. Vi leder och stöttar även förändringsarbete och implementeringar av finansiella system.

För företag i alla storlekar

Alla företag kan stå inför utmaningar oavsett organisationens storlek. I mindre tillväxtföretag kan det vara nödvändigt att bedöma ekonomifunktionens verksamhet och roller, varefter resursbehovet kan omdefinieras mitt under uppdraget för att möta den snabba tillväxten. Börslistade företag behöver ofta stöd i koncernredovisning och rapportering till ledningen.

 

Våra konsulter är vana att arbeta i bolag av alla storlekar, FAS- och IFRS-miljöer och att samarbeta i olika ägarstrukturer, till exempel familjebolag, börslistade bolag och företag som ägs av private equity-investerare.

Interim Controller -palvelut, NIS Oy

Intern och extern redovisning

Våra konsulter som tillsätter Interim Controller-roller har erfarenhet av både intern och extern redovisning.

 

Vi kan stötta organisationen på många sätt, bland annat med månads-, kvartals- och årsbokslut, finansiella rapporter och rapporteringskrav. Dessutom kan våra experter bygga prognoser och budgetar, utveckla intern rapportering samt dokumentera och effektivisera processer.

Uppnå organisationens
mål effektivt

Vi kan hjälpa er att sätta mätbara mål, följa upp regelbundet och uppnå dem.

Våra konsulter arbetar systematiskt, målinriktat och tar egna initiativ.

Taloushallinnon interim konsultit, NIS Oy

Pålitlig

partner

NIS är en pålitlig partner till företagets ledning och ekonomifunktion, även i utmanande situationer.

Mångsidig expertis

Våra konsulter har bevisad erfarenhet av både intern och extern redovisning.

Oberoende konsultföretag

NIS är en oberoende konsultbyrå.

Se även andra tjänster

Företagstjänster

Företagstjänster

bottom of page