top of page

Från private equity-investeringsbolag till ett konglomerat: nordiska KH Group gjorde en unik övergång till IFRS-rapportering

KH Group Oyj, tidigare Sievi Capital, var ett av de första finska börsbolagen som genomförde en historisk förändring av IFRS-rapporteringen från att vara ett investeringsbolag till att bli ett konglomerat. Denna omvandling inleddes sommaren 2023. Då det fanns brist på dokumentation och riktlinjer för IFRS-konverteringsprojektet, var projektgruppen motiverade att skapa innovativa lösningar inom ramen för IFRS-rapporteringens bestämmelser.

 


I utgångsläget hade företaget fem portföljföretag, varav endast ett rapporterade enligt IFRS. På grund av omvandlingen till ett konglomerat var det avgörande att få de övriga fyra bolagen att anpassa sig till samma rapporteringsstandard. Även fast portföljbolagen såg fördelarna med en enhetlig rapportering och konsolidering, var de samtidigt oroliga för den omfattande och delvis oklara mängden extra arbete som förändringen skulle medföra. Det stod klart att genomförandet skulle bli både utmanande och krävande.  

 

Projektgruppen bestod av många experter inom ekonomi 

 

NIS fick i uppdrag att bilda ett projektteam för detta utmanande projekt och valde att samarbeta med Backo, en organisation specialiserad på IFRS-tjänster. Till projektet valdes ett konsultteam med mångsidig kompetens och erfarenhet inom ekonomiledning från börsbolag samt från revisionsbranschen. Teamet på fyra personer bestod av Ville Nikulainen och Anssi Airaksinen från NIS samt Ville Jakonen och Sakari Valjakka från Backo. De agerade som ett enhetligt team mot kunden.


Projektet inkluderade även viktiga stakeholders som dåvarande Sievi Capitals ekonomi- och koncernledning samt portföljbolagens ekonomichefer. Redan från start deltog representanter från samtliga fem portföljbolag i projektteamet, vilket underlättade hanteringen av helheten och effektiviserade kommunikationen mellan bolagen.

 

"Tidsplanen för övergången till ett konglomerat hade fastställts baserat på rapporteringsdagen av nästkommande kvartalsresultat efter årsstämman. För att projektet skulle lyckas var det avgörande att följa tidsplanen och projektbudgeten. Dessutom var det ett grundläggande krav för börsbolaget att arbetet höll en hög kvalitetsstandard", säger Ville Nikulainen, om villkoren i arbetet. 

 

Eftersom detta var första gången konglomeratet genomförde IFRS-rapportering var ett nära samarbete med revisionsbyrån kritiskt för att projektet skulle lyckas. Tack vara samarbetet kunde olika delar av IFRS-konverteringen slutföras så att det sammanställda rapporteringsmaterialet kunde godkännas av revisorerna i god tid innan delårsrapporten offentliggjordes.

 

Genomtänkt schema för att lyckas med rapporteringsändringen 

 

Även om rapporteringsändringen på förhand lät som ett väldigt omfattande arbete, visade det sig att det extra arbete som den medförde i praktiken var överkomlig. 

 

"Vi prioriterade de mest kritiska målen i projektet och valde exempelvis att inte pressa in samtliga ändringar som skulle göras i rapporteringen inom det strikta projektschemat. En del ändringar lämnade vi frivilligt till bokslutsskedet, säger Anssi Airaksinen

 

Ville Jakonen och Sakari Valjakka från Backo håller med om vikten av prioritering i det omfattande ändringsarbetet. De nämner också andra faktorer som bidrog till projektets framgång:


"I ett såhär unikt projekt har experter med en entreprenöriell attityd inom ekonomiförvaltning, problemlösning och effektivt samarbete en avgörande roll. Dessutom krävs noggrann planering, hårt arbete samt förmågan att be om hjälp vid rätt tidpunkt."

 

Efter genomförandet av projektet ändringsprojektet anställdes till moderbolaget en Group Financial Controller till moderbolaget, som bland annat utnyttjar arbetsgruppens anvisningar riktlinjer i det dagliga arbetet.

 


Konglomeratet KH Group består av fyra affärsområden som är ledande aktörer inom sina branscher,  i fråga om B2B-produkter,  och B2B-tjänster samt inomoch konsumenthandel. Målet med den strategiändringen som trädde i kraft 2023 är att fokusera på affärsverksamheten hos KH-Koneet, en leverantör av entreprenadmaskiner. KH Groups aktier är noterade på Helsingforsbörsen.

 

Comments


bottom of page