top of page

Är ditt företag
i behov av
ekonomiexperter?

NIS – Northern Interim Services är en konsultfirma som erbjuder kvalificerade och erfarna konsulter för interimsuppdrag inom ekonomi. Vi tillsätter roller som interim CFO, Business & Financial Controller, Group Controller, Accountant samt Project Manager och Project Specialist.

Vårt mål är att vara en pålitlig partner inom ekonomiledning och erbjuda en effektiv och tydlig process både för tillfällig expertis och projektkonsultation.

Anchor 2

Tjänster & lösningar

Tillfälliga ekonomiexperter

Vi erbjuder temporär hjälp för kritiska behov inom ekonomi.

Våra konsulter är erfarna inom positioner såsom CFO, Finance & Business Controller, Group Accountant, Finance Manager och liknande. Vi kan snabbt tillhandahålla er stöd och resurser.

Taloushallinnon projektikonsultointi
Projektkonsultering inom
ekonomi

Vi kan hjälpa ert företag med viktiga projekt inom ekonomi.

 

Vi har gedigen erfarenhet av projekt inom exempelvis utveckling av rapportering och finansiella modeller, transformering, harmonisering av processer och hantering av master data.

Interim CFO

Interim CFO

Behöver ni en erfaren interim CFO för att leda och navigera er genom en betydande förändringsfas

eller en krävande M&A process?

Interim 
Controller

Behöver ni en erfaren Controller för ett tillfälligt behov, till exempel under en föräldraledighet eller en övergångsperiod?

 

Vill ni frigöra tid inom organisationen för projekt och täcka upp med en interim Controller?

Interim Controller
Projektikonsultointi

Projekt-
konsultation

Behöver ni en erfaren projektledare eller projektkonsult för att driva utvecklingen av företagets ekonomistyrning framåt?

 

Ett externt projektteam eller en konsult kan utmana organisationen med nya perspektiv samtidigt som ert egna team får mer tid och kan fokusera på det operativa arbetet.

Kontakta oss

Meddelande skickat. Vi kommer att kontakta dig inom kort.

bottom of page